Waterwerk data seizoen 2020

We trainen links van Paviljoen het Twiske en starten om 11.00 uur. De waterwerk trainingen zijn daarna op de volgende data om de twee weken:

Alle datums van de trainingen zijn komen te vervallen t.g.v alle regelgeving omtrent het Corona virus

Wellicht dat er per 1 september wel iets positiefs veranderd waardoor we misschien nog 1 keer iets zouden kunnen doen . Hou in ieder geval onze facebook pagina in de gaten

Het waterwerk west team